OPEN ACCESS

List of Articles

Volume 15, Issue 6, November 2015

Cover Page and Content

Impact of Energy Consumption in Northeast Asia to the Particulate PAHs Levels and Composition at Seoul

Da Bin Jung, Ye Seul Cho, In Sun Kim, Ji Yi Lee, Yong Pyo Kim

Chemical Composition and Light Extinction Contribution of PM2.5 in Urban Beijing for a 1-Year Period

Huanbo Wang, Mi Tian, Xinghua Li , Qing Chang, Junji Cao, Fumo Yang , Yongliang Ma, Kebin He

Size Distribution and Optical Properties of Particulate Matter (PM10) and Black Carbon (BC) during Dust Storms and Local Air Pollution Events across a Loess Plateau Site

Wei Pu, Xin Wang , Xueying Zhang, Yong Ren, Jin-Sen Shi, Jian-Rong Bi, Bei-Dou Zhang

Diurnal Variability in Secondary Organic Aerosol Formation over the Indo-Gangetic Plain during Winter Using Online Measurement of Water-Soluble Organic Carbon

Neeraj Rastogi , Anil Patel, Atinderpal Singh, Darshan Singh

Accessing the Impact of Sea-Salt Emissions on Aerosol Chemical Formation and Deposition over Pearl River Delta, China

Yiming Liu, Shuting Zhang, Qi Fan , Dui Wu, Pakwai Chan, Xuemei Wang, Shaojia Fan, Yerong Feng, Yingying Hong

Secondary Formation of Sulfate and Nitrate during a Haze Episode in Megacity Beijing, China

Xingang Liu , Kang Sun, Yu Qu, Min Hu, Yele Sun, Fang Zhang, Yuanhang Zhang

Micro-Morphological Characteristics and Size Distribution of PM2.5 in the Kuitun-Dushanzi Region of Xinjiang, China

Dilinuer Talifu, Ayikezi Wuji, Yalkunjan Tursun, Hong Kang, Ying Hu, Yuhong Guo, Longyi Shao

Size Evolution of Sodium Combustion Aerosol with Various RH%

Amit Kumar, Venkatesan Subramanian , Ramakrishnan Baskaran, Balasubramanian Venkatraman

Seasonal Variation and Chemical Characteristics of Atmospheric Particles at Three Islands in the Taiwan Strait

Tsung Chang Li, Chung Shin Yuan , Kuo Cheng Lo, Chung Hsuang Hung , Shui Ping Wu, Chuan Tong

A Long Term Study on Characterization and Source Apportionment of Particulate Pollution in Klang Valley, Kuala Lumpur

Shamsiah Abdul Rahman , Mohd Suhaimi Hamzah, Md Suhaimi Elias, Nazaratul Ashifa Abdullah Salim, Azian Hashim, Shakirah Shukor, Wee Boon Siong, Abdul Khalik Wood

Ultrafine Particles and PM2.5 at Three Urban Air Monitoring Stations in Northern Taiwan from 2011 to 2013

Guan-Yu Lin, Guo-Rui Lee, Sih-Fan Lin, Yi-Hung Hung, Shih-Wei Li, Guo-Jei Wu, Huajun Ye, Wei Huang, Chuen-Jinn Tsai

Why Does Rain Increase the Concentrations of Environmental Bioaerosols during Monsoon?

So Mi Kang, Ki Joon Heo, Byung Uk Lee

Source Specific Cyto- and Genotoxicity of Atmospheric Aerosol Samples

Ágnes Filep , Luka Drinovec, Andrea Palágyi, László Manczinger, Csaba Vágvölgyi, Zoltán Bozóki, Regina Hitzenberger, Gábor Szabó

Optimal Treatment Condition for Changing Characteristics of Naturally Occurring Asbestos

Jieun Lee, Chungsik Yoon , Seunghon Ham, Perng-Jy Tsai

An Investigation of the Variability of Particulate Emissions from Woodstoves in New Zealand

Guy Coulson , Richard Bian, Elizabeth Somervell

Chemical Characteristics of Fine Particles Emitted from Different Chinese Cooking Styles

Gang Wang, Shuiyuan Cheng , Wei Wei , Wei Wen, Xiaoqi Wang, Sen Yao
;