OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: PM10

Atmospheric PM2.5 Characteristics and Long-Term Trends in Tainan City, Southern Taiwan

Hung-Yi Lu, John Kennedy Mwangi , Lin-Chi Wang, Yee-Lin Wu , Chong-Yu Tseng, Ken-Hui Chang

DOI: 10.4209/aaqr.2016.07.0332 | Volume: 16| Issue: 10| Pages: 2488-2511
PDF


Relationships among Particle Fractions of Urban and Non-Urban Aerosols

Chia-Hui Sun, Ya-Chin Lin, Chiu-Sen Wang

DOI: 10.4209/aaqr.2003.06.0002 | Volume: 3| Issue: 1| Pages: 7-15
PDF


Removal Efficiency of Bimodal PM2.5 and PM10 by Electret Respirators and Mechanical Engine Intake Filters

Sheng-Chieh Chen , De-Qiang Chang, Chenxing Pei, Chuen-Jinn Tsai, David Y.H. Pui

DOI: 10.4209/aaqr.2015.08.0494 | Volume: 16| Issue: 7| Pages: 1722-1729
PDF


Atmospheric PM2.5 and Depositions of Polychlorinated Dibenzo-p-dioxins and Dibenzofurans in Kaohsiung Area, Southern Taiwan

Kuan-Lin Lee, Wen-Jhy Lee , John Kennedy Mwangi , Lin-Chi Wang, Xiang Gao, Guo-Ping Chang-Chien

DOI: 10.4209/aaqr.2016.04.0168 | Volume: 16| Issue: 7| Pages: 1775-1791
PDF


Impact of Grid Resolution on Aerosol Predictions: A Case Study over Italy

Mihaela Mircea , Georgiana Grigoras, Massimo D’Isidoro, Gaia Righini, Mario Adani, Gino Briganti, Luisella Ciancarella, Andrea Cappelletti, Giuseppe Calori, Irene Cionni, Giuseppe Cremona, Sandro Finardi, Bo R. Larsen, Giandomenico Pace, Cinzia Perrino, Antonio Piersanti, Camillo Silibello, Lina Vitali, Gabriele Zanini

DOI: 10.4209/aaqr.2015.02.0058 | Volume: 16| Issue: 5| Pages: 1253-1267
PDF | Supplemental material


A Two-Stage Virtual Impactor for In-Stack Sampling of PM2.5 and PM10 in Flue Gas of Stationary Sources

Masashi Wada , Mayumi Tsukada, Norikazu Namiki, Wladyslaw W. Szymanski, Naoki Noda, Hisao Makino, Chikao Kanaoka, Hidehiro Kamiya

DOI: 10.4209/aaqr.2015.06.0383 | Volume: 16| Issue: 1| Pages: 36-45
PDF


Fugitive Particulate Matter Emissions to the Atmosphere from Tracked and Wheeled Vehicles in a Desert Region by Hybrid-Optical Remote Sensing

Wangki Yuen, Ke Du, Sotiria Koloutsou-Vakakis, Mark J. Rood , Byung J. Kim, Michael R. Kemme, Ram A. Hashmonay, Chad Meister

DOI: 10.4209/aaqr.2014.12.0310 | Volume: 15| Issue: 4| Pages: 1613-1626
PDF


Why Does Rain Increase the Concentrations of Environmental Bioaerosols during Monsoon?

So Mi Kang, Ki Joon Heo, Byung Uk Lee

DOI: 10.4209/aaqr.2014.12.0328 | Volume: 15| Issue: 6| Pages: 2320-2324
PDF


An Investigation of the Variability of Particulate Emissions from Woodstoves in New Zealand

Guy Coulson , Richard Bian, Elizabeth Somervell

DOI: 10.4209/aaqr.2015.02.0111 | Volume: 15| Issue: 6| Pages: 2346-2356
PDF


Characterization of Particulate Matter and Carbonaceous Aerosol over Two Urban Environments in Northern India

Abhilash S. Panicker , Kaushar Ali, Gufran Beig, Sarita Yadav

DOI: 10.4209/aaqr.2015.04.0253 | Volume: 15| Issue: 7| Pages: 2584-2595
PDF


Study of Aerosol Optical Properties Based on Ground Measurements over Sichuan Basin, China

Ran Tao, Huizheng Che , Quanliang Chen, Jun Tao, Yaqiang Wang, Junying Sun, Hong Wang, Xiaoye Zhang

DOI: 10.4209/aaqr.2013.04.0125 | Volume: 14| Issue: 3| Pages: 905-915
PDF


Diwali Fireworks: Early Signs of Impact on PM10 Properties of Rural Brahmaputra Valley

Pratibha Deka, Raza Rafiqul Hoque

DOI: 10.4209/aaqr.2013.09.0287 | Volume: 14| Issue: 6| Pages: 1752-1762
PDF


Air Quality Assessment in the Surroundings of KMML Industrial Area, Chavara in Kerala, South India

Jaya Divakaran Sarasamma , Beena Kochuraman Narayanan

DOI: 10.4209/aaqr.2013.10.0327 | Volume: 14| Issue: 6| Pages: 1769-1778
PDF


Weekend-Weekday Effect Assessment for O3, NOx, CO and PM10 in Andalusia, Spain (2003–2008)

José Antonio Adame , Miguel Ángel Hernández-Ceballos, Mar Sorribas, Antonio Lozano, Benito Arturo De la Morena

DOI: 10.4209/aaqr.2014.02.0026 | Volume: 14| Issue: 7| Pages: 1862-1874
PDF


Hourly Variations and Potential Sources of Airborne Trace Elements in PM10 in Four Representative Regions of Southeastern China

Huajun Ye , Kai Yang, Xuejiao Jiang, Lili Niu, Daozhu Hua, Dan Li, Shuihe Shi

DOI: 10.4209/aaqr.2014.07.0125 | Volume: 14| Issue: 7| Pages: 1986-1997
PDF


Seasonal Study of Primary and Secondary Sources of Carbonaceous Species in PM10 from Five Northern Chinese Cities

Ying-Ze Tian, Zhi-Mei Xiao, Bo Han, Guo-Liang Shi , Wei Wang , Hui-Ze Hao, Xiang Li, Yin-Chang Feng, Tan Zhu

DOI: 10.4209/aaqr.2012.01.0010 | Volume: 13| Issue: 1| Pages: 148-161
PDF


Particulate Matter Toxicity Evaluation Using Bioindicators and Comet Assay

Pasqua Vernile, Maria Tutino, Giuseppe Bari, Martino Amodio, Matteo Spagnuolo, Gianluigi de Gennaro , Enrico de Lillo

DOI: 10.4209/aaqr.2012.07.0173 | Volume: 13| Issue: 1| Pages: 172-178
PDF


Dust and Gas Emissions from Small-Scale Peat Combustion

Murnira Othman, Mohd Talib Latif

DOI: 10.4209/aaqr.2012.08.0214 | Volume: 13| Issue: 3| Pages: 1045-1059
PDF


Evolution of PM2.5 Measurements and Standards in the U.S. and Future Perspectives for China

Junji Cao , Judith C. Chow, Frank S.C. Lee, John G. Watson

DOI: 10.4209/aaqr.2012.11.0302 | Volume: 13| Issue: 4| Pages: 1197-1211
PDF


Comfort Parameters and Particulate Matter (PM10 and PM2.5) in School Classrooms and Outdoor Air

Célia Alves , Teresa Nunes, Joana Silva, Márcio Duarte

DOI: 10.4209/aaqr.2012.11.0321 | Volume: 13| Issue: 5| Pages: 1521-1535
PDF


Indoor Air Quality in Two University Sports Facilities

Célia A. Alves , Ana I. Calvo, Amaya Castro, Roberto Fraile, Margarita Evtyugina, Enow F. Bate-Epey

DOI: 10.4209/aaqr.2013.02.0045 | Volume: 13| Issue: 6| Pages: 1723-1730
PDF


Spatial and Temporal Variation of Chemical Composition and Mass Closure of Ambient PM10 in Tianjin, China

Tianru Ni, Penghui Li, Bin Han, Zhipeng Bai , Xiao Ding, Qianwen Wang, Jing Huo, Bing Lu

DOI: 10.4209/aaqr.2012.10.0283 | Volume: 13| Issue: 6| Pages: 1832-1846
PDF


Potential Source Analysis for PM10 and PM2.5 in Autumn in a Northern City in China

Zong-shuang Wang , Ting Wu, Guo-liang Shi , Xiao Fu, Ying-ze Tian, Yin-chang Feng, Xue-fang Wu, Gang Wu, Zhi-peng Bai, Wen-jie Zhang

DOI: 10.4209/aaqr.2011.04.0045 | Volume: 12| Issue: 1| Pages: 39-48
PDF


Characterization, Meteorological Influences and Source Identification of Carbonaceous Aerosols during the Autumn-winter Period in Tianjin, China

Peng-hui Li, Bin Han, Jing Huo, Bing Lu, Xiao Ding, Li Chen, Shao-fei Kong, Zhi-peng Bai , Bin Wang

DOI: 10.4209/aaqr.2011.09.0140 | Volume: 12| Issue: 2| Pages: 283-294
PDF


Emission Characteristics of PM10 during Sewage Sludge Combustion

Wei Ye, Jun Han , Linbo Qin, Yuqi Li, Furuuchi Masami, Hong Yao

DOI: 10.4209/aaqr.2011.10.0164 | Volume: 12| Issue: 3| Pages: 420-425
PDF


Source Characterization and Apportionment of PM10, PM2.5 and PM0.1 by Using Positive Matrix Factorization

Balakrishnaiah Gugamsetty, Han Wei, Chun-Nan Liu, Amit Awasthi, Shih-Chieh Hsu, Chuen-Jinn Tsai , Gwo-Dong Roam, Yue-Chuen Wu, Chung-Fang Chen

DOI: 10.4209/aaqr.2012.04.0084 | Volume: 12| Issue: 4| Pages: 476-491
PDF


Source Apportionment of PM10 in Four Cities of Northeastern China

Tianru Ni, Bin Han, Zhipeng Bai

DOI: 10.4209/aaqr.2011.12.0243 | Volume: 12| Issue: 4| Pages: 571-582
PDF


Measurement System Evaluation for Upwind/Downwind Sampling of Fugitive Dust Emissions

John G. Watson , Judith C. Chow, Li Chen, Xiaoliang Wang, Thomas M. Merrifield, Philip M. Fine, Ken Barker

DOI: 10.4209/aaqr.2011.03.0028 | Volume: 11| Issue: 4| Pages: 331-350
PDF | Supplemental material


Air Pollution in Residential Areas from Wood-fired Heating

Md. Aynul Bari , Günter Baumbach, Bertram Kuch, Günter Scheffknecht

DOI: 10.4209/aaqr.2010.09.0079 | Volume: 11| Issue: 6| Pages: 749-757
PDF


Characterization of Atmospheric Organic Carbon and Element Carbon of PM2.5 and PM10 at Tianjin, China

Jinxia Gu, Zhipeng Bai , Aixia Liu, Liping Wu, Yiyang Xie, Weifang Li, Haiyan Dong, Xuan Zhang

DOI: 10.4209/aaqr.2009.12.0080 | Volume: 10| Issue: 2| Pages: 167-176
PDF


Application of a Combined Model to Study the Source Apportionment of PM10 in Taiyuan, China

Fang Zeng, Guo-Liang Shi, Xiang Li, Yin-Chang Feng , Xiao-Hui Bi, Jian-Hui Wu, Yong-Hua Xue

DOI: 10.4209/aaqr.2009.09.0058 | Volume: 10| Issue: 2| Pages: 177-184
PDF


Characteristics of Traffic-related Emissions: A Case Study in Roadside Ambient Air over Xi’an, China

Zhenxing Shen , Yuemei Han, Junji Cao, Jing Tian, Chongshu Zhu, Suixin Liu, Pingping Liu, Yuanqi Wang

DOI: 10.4209/aaqr.2009.10.0061 | Volume: 10| Issue: 3| Pages: 292-300
PDF


Comparing Physicochemical Properties of Ambient Particulate Matter of Hot Spots in a Highly Polluted Air Quality Zone

Hsieh-Hung Tsai, Chung-Shin Yuan , Chung-Hsuang Hung, Yuan-Chung Lin

DOI: 10.4209/aaqr.2009.11.0072 | Volume: 10| Issue: 4| Pages: 331-344
PDF


Characterization and Source Identification of PM10-bound Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Urban Air of Tianjin, China

Jianwu Shi, Yue Peng, Weifang Li, Weiguang Qiu, Zhipeng Bai , Shaofei Kong, Taosheng Jin

DOI: 10.4209/aaqr.2010.06.0050 | Volume: 10| Issue: 5| Pages: 507-518
PDF


Analyzing Regional Inluence of Particulate Matter on the City of Beijing, China

Xiaohong Xu , Noor-A-Faiza Barsha, Jia Li

DOI: 10.4209/aaqr.2007.09.0038 | Volume: 8| Issue: 1| Pages: 78-93
PDF


Air Quality Measurements from the Southern Particulate Matter Supersite in Taiwan

Ching-Ho Lin , Yee-Lin Wu, Chin-Hsing Lai, John G. Watson, Judith C. Chow

DOI: 10.4209/aaqr.2008.04.0012 | Volume: 8| Issue: 3| Pages: 233-264
PDF


Ultrafine Metal Concentration in Atmospheric Aerosols in Urban Gwangju, Korea

K. Park , Y. Heo, H. E. Putra

DOI: 10.4209/aaqr.2008.09.0037 | Volume: 8| Issue: 4| Pages: 411-422
PDF


Assessment of Air Pollution around the Panzhihua V-Ti Magnetite Mine Region, Southwest China

Xin Cheng, Yi Huang , Chao Liu, Shi-Jun Ni, Rui Wang, Zhi-Jie Long

DOI: 10.4209/aaqr.2016.10.0452 | Volume: 17| Issue: 5| Pages: 1204-1213
PDF | Supplemental material


Particulate Air Pollution at Schools: Indoor-Outdoor Relationship and Determinants of Indoor Concentrations

Mahmoud Mohammadyan, Ahmad Alizadeh-Larimi, Siavash Etemadinejad, Mohd Talib Latif, Behzad Heibati , Kaan Yetilmezsoy, Sabah Ahmed Abdul-Wahab, Payam Dadvand

DOI: 10.4209/aaqr.2016.03.0128 | Volume: 17| Issue: 3| Pages: 857-864
PDF | Supplemental material


Characterization of Inorganic Elements within PM2.5 and PM10 Fractions of Fly Ashes from Coal-Fired Power Plants

Zhiyong Li , Yaqin Ji, Huiqiao Ma, Peng Zhao, Xiangchao Zeng, Songtao Liu, Yunjun Jiang, Lei Wang, Aiqin Liu, Huiying Gao, Fude Liu, John Kennedy Mwangi

DOI: 10.4209/aaqr.2017.02.0071 | Volume: 17| Issue: 4| Pages: 1105-1116
PDF


Atmospheric Deposition of Polychlorinated Dibenzo-p-dioxins and Dibenzofurans in Two Cities of Southern China

Jinning Zhu, Haiyan Tang, Jin Xing, Wen-Jhy Lee , Ping Yan , Kangping Cui

DOI: 10.4209/aaqr.2017.05.0177 | Volume: 17| Issue: 7| Pages: 1798-1810
PDF


PM10 Sampling and AOD Trends during 2016 Winter Fog Season in the Islamabad Region

Gufran Bulbul, Imran Shahid, Farrukh Chishtie , Muhammad Zeeshaan Shahid, Rabia Ali Hundal, Fatima Zahra, Muhammad Imran Shahzad

DOI: 10.4209/aaqr.2017.01.0014 | Volume: 18| Issue: 1| Pages: 188-199
PDF


Atmospheric Deposition of Polychlorinated Dibenzo-p-dioxins and Dibenzofurans in Two Cities of Northern China

Jinning Zhu, Jin Xing, Haiyan Tang, Wen-Jhy Lee , Ping Yan , Kangping Cui, Qianli Huang

DOI: 10.4209/aaqr.2017.06.0217 | Volume: 17| Issue: 8| Pages: 2027-2040
PDF


Characterization of Road Dust Emissions in Milan: Impact of Vehicle Fleet Speed

Fulvio Amato , Marco Bedogni, Elio Padoan, Xavier Querol, Marina Ealo, Ioar Rivas

DOI: 10.4209/aaqr.2017.01.0017 | Volume: 17| Issue: 10| Pages: 2438-2449
PDF | Supplemental material


Sensitivity Analysis of PM2.5-Bound Total PCDD/Fs-TEQ Content: In the Case of Wuhu City, China

Weiwei Wang, Kangping Cui , Rong Zhao, Jinning Zhu , Qianli Huang, Wen-Jhy Lee

DOI: 10.4209/aaqr.2017.11.0507 | Volume: 18| Issue: 2| Pages: 407-420
PDF


Seasonal Variations of Atmospheric Particulate Matter and its Content of Heavy Metals in Klang Valley, Malaysia

Rasheida E. Elhadi, Ahmad Makmom Abdullah , Abdul Halim Abdullah, Zulfa Hanan Ash’aari, Md Firoz Khan

DOI: 10.4209/aaqr.2017.03.0113 | Volume: 18| Issue: 5| Pages: 1148-1161
PDF


Air Quality in the Sydney Metropolitan Region during the 2013 Blue Mountains Wildfire

Rupak Aryal , Dom Kafley, Simon Beecham, Lidia Morawska

DOI: 10.4209/aaqr.2017.10.0427 | Volume: 18| Issue: 9| Pages: 2420-2432
PDF | Supplemental material


Atmospheric PM2.5 and Polychlorinated Dibenzo-p-dioxins and Dibenzofurans in Taiwan

Yen-Yi Lee, Lin-Chi Wang , Jinning Zhu , Jhong-Lin Wu, Kuan-Lin Lee

DOI: 10.4209/aaqr.2018.02.0050 | Volume: 18| Issue: 3| Pages: 762-779
PDF


Atmospheric PM2.5 and total PCDD/Fs-WHO2005-TEQ Level: A Case of Handan and Kaifeng Cities, China

Rong Zhao, Kangping Cui , Weiwei Wang, Lin-Chi Wang , Ping Yan

DOI: 10.4209/aaqr.2018.02.0040 | Volume: 18| Issue: 4| Pages: 994-1007
PDF


PM10 and Elemental Concentrations in a Dismantling Plant for Waste of Electrical and Electronic Equipment in Greece

Katerina Papaoikonomou , Christina Emmanouil, Vasiliki Vasilato, Evangelia Diapouli, Theodoros Grigoratos, Antigoni Zafirakou, Athanasios Kungolos

DOI: 10.4209/aaqr.2017.12.0557 | Volume: 18| Issue: 6| Pages: 1457-1469
PDF


Characterization of the Air Quality Index for Wuhu and Bengbu Cities, China

Weiwei Wang, Kangping Cui , Rong Zhao, Lien-Te Hsieh , Wen-Jhy Lee

DOI: 10.4209/aaqr.2018.04.0135 | Volume: 18| Issue: 5| Pages: 1198-1220
PDF


Mass Concentrations and Carbonaceous Compositions of PM0.1, PM2.5, and PM10 at Urban Locations of Hanoi, Vietnam

Nguyen Thi Thu Thuy, Nghiem Trung Dung , Kazuhiko Sekiguchi, Ly Bich Thuy, Nguyen Thi Thu Hien, Ryosuke Yamaguchi

DOI: 10.4209/aaqr.2017.11.0502 | Volume: 18| Issue: 7| Pages: 1591-1605
PDF | Supplemental material


Characterization of Air Quality Index for both Handan and Kaifeng Cities, China

Rong Zhao, Kangping Cui , Weiwei Wang, How-Ran Chao

DOI: 10.4209/aaqr.2018.06.0240 | Volume: 18| Issue: 8| Pages: 2086-2107
PDF


Chemical Composition of Particulate Matter from Traffic Emissions in a Road Tunnel in Xi’an, China

Yanzhao Hao, Shunxi Deng , Yan Yang, Wenbin Song, Hui Tong, Zhaowen Qiu

DOI: 10.4209/aaqr.2018.04.0131 | Volume: 19| Issue: 2| Pages: 234-246
PDF | Supplemental material


Development and Performance Evaluation of a Porous Tube Dilutor for Real-time Measurements of Fine Particles in High-humidity Environments

Chang Gyu Woo, Ki-Jung Hong, Hak-Joon Kim, Yong-Jin Kim, Bangwoo Han , Jeongeun An, Su Ji Kang, Sung-Nam Chun

DOI: 10.4209/aaqr.2018.08.0319 | Volume: 19| Issue: 3| Pages: 461-466
PDF


Airborne Particulate Pollution Measured in Bangladesh from 2014 to 2017

Ashraf Mahmood, Yongguang Hu , Sabera Nasreen, Philip K. Hopke

DOI: 10.4209/aaqr.2018.08.0284 | Volume: 19| Issue: 2| Pages: 272-281
PDF | Supplemental material


Trends of Fog and Visibility in Taiwan: Climate Change or Air Quality Improvement?

Maylin Maurer , Otto Klemm , Hanna L. Lokys, Neng-Huei Lin

DOI: 10.4209/aaqr.2018.04.0152 | Volume: 19| Issue: 4| Pages: 896-910
PDF | Supplemental material


Atmospheric PM2.5, Total PCDD/Fs-WHO2005-TEQ Level and Wet Deposition: Cases of Jinan and Weihai Cities, China

Yixiu Zhao, Kangping Cui , Shida Chen, Zhiming Yin, How-Ran Chao , Guo-Ping Chang-Chien

DOI: 10.4209/aaqr.2018.11.0395 | Volume: 18| Issue: 12| Pages: 3081-3095
PDF


Sensitivity Analysis of Atmospheric PM2.5-Bound Content and Dry Deposition of Total PCDD/Fs-TEQ: In the Case of Xiamen and Zhangzhou, China

Shida Chen, Kangping Cui , Yixiu Zhao, Zhiming Yin, How-Ran Chao , Guo-Ping Chang-Chien

DOI: 10.4209/aaqr.2018.11.0393 | Volume: 18| Issue: 12| Pages: 3096-3114
PDF


Characterization of the Air Quality Index for Urumqi and Turfan Cities, China

Zhiming Yin, Kangping Cui , Shida Chen, Yixiu Zhao, How-Ran Chao , Guo-Ping Chang-Chien

DOI: 10.4209/aaqr.2018.11.0410 | Volume: 19| Issue: 2| Pages: 282-306
PDF


Bioaerosol Concentrations and Size Distributions during the Autumn and Winter Seasons in an Industrial City of Central China

Ting Liu, L.-W. Antony Chen , Mi Zhang, John G. Watson, Judith C. Chow, Junji Cao, Hongyu Chen, Wei Wang, Jiaquan Zhang, Changlin Zhan, Hongxia Liu, Jingru Zheng, Naiwen Chen, Ruizhen Yao, Wensheng Xiao

DOI: 10.4209/aaqr.2018.11.0422 | Volume: 19| Issue: 5| Pages: 1095-1104
PDF


Biological and Chemical Air Pollutants in an Urban Area of Central Europe: Co-exposure Assessment

Łukasz Grewling , Agata Frątczak, Łukasz Kostecki, Małgorzata Nowak, Agata Szymańska, Paweł Bogawski

DOI: 10.4209/aaqr.2018.10.0365 | Volume: 19| Issue: 7| Pages: 1526-1537
PDF | Supplemental material


Characterization of the Air Quality Index in Southwestern Taiwan

Yen-Yi Lee, Yen-Kung Hsieh , Guo-Ping Chang-Chien , Weiwei Wang

DOI: 10.4209/aaqr.2019.02.0080 | Volume: 19| Issue: 4| Pages: 749-785
PDF


;