OPEN ACCESS

Articles online

Just Accepted

Long-term field Evaluation of Low-cost Particulate Matter Sensors in Nanjing

Lu Bai, Lin Huang, Zhenglu Wang, Qi Ying , Jun Zheng, Xiaowen Shi, Jianlin Hu

DOI: 10.4209/aaqr.2018.11.0424 | Accepted Manuscripts
PDF


A Cost-effective, Miniature Electrical Ultrafine Particle Sizer (mini-eUPS) for Ultrafine Particle (UFP) Monitoring Network

Qiaoling Liu, Di Liu, Xiaotong Chen, Qiang Zhang, Jingkun Jiang, Da-Ren Chen

DOI: 10.4209/aaqr.2018.11.0427 | Accepted Manuscripts
PDF


Research Progress of Gaseous Polycyclic Aromatic Hydrocarbons Purification by Adsorption

Xiong Yang, Ziyi Li , Yingshu Liu , Yi Xing, Jinchao Wei, Bentao Yang, Chuanzhao Zhang, Ralph T. Yang, Chuen-Jinn Tsai

DOI: 10.4209/aaqr.2018.11.0398 | Accepted Manuscripts
PDF


Comparison of Dioxin Destruction in the Fly Ash and Froths under Microwave Irradiation

Han-Qiao Liu , Tong-Tong Zeng, Guo-Xia Wei, Rui Zhang, Fang Liu, Hao Wang

DOI: 10.4209/aaqr.2018.09.0337 | Accepted Manuscripts
PDF


Atmospheric Transport and Bulk Deposition of Organochlorine Compounds at Leigongshan Nature Reserve in Southwest China

Jiayi Zhou, Libin Liu, Xin Xu, Yongfu Yu, Yang Li, Haiyan Zhang, Yue Xu

DOI: 10.4209/aaqr.2018.08.0286 | Accepted Manuscripts
PDF


Characteristics and Formation Mechanisms of Sulfate and Nitrate in Size-segregated Atmospheric Particles from Urban Guangzhou, China

Feng Jiang, Fengxian Liu, Qinhao Lin, Yuzhen Fu, Yuxiang Yang, Long Peng, Xiufeng Lian, Guohua Zhang , Xinhui Bi, Xinming Wang, Guoying Sheng

DOI: 10.4209/aaqr.2018.07.0251 | Accepted Manuscripts
PDF | Supplemental material


Biological and Chemical Air Pollutants in Urban Area of Central Europe: Coexposure Assessment

Łukasz Grewling , Agata Frątczak, Łukasz Kostecki, Małgorzata Nowak, Agata Szymańska, Paweł Bogawski

DOI: 10.4209/aaqr.2018.10.0365 | Accepted Manuscripts
PDF | Supplemental material


Impact of Biomass Burning in South and Southeast Asia on Background Aerosol in Southwest China

Yuanxin Liang, Huizheng Che , Ke Gui, Yu Zheng, Xianyi Yang, Xiaopan Li, Chao Liu, Zhizhong Sheng, Tianze Sun, Xiaoye Zhang

DOI: 10.4209/aaqr.2018.08.0324 | Accepted Manuscripts
PDF


Characteristics of Air Pollutants and Greenhouse Gases at a Regional Background Station in Southwestern China

Linjun Cheng, Dongsheng Ji , Jun He, Liang Li, Li Du, Yang Cui, Hongliang Zhang, Luxi Zhou, Zhiqing Li, Yingxing Zhou, Chengyuan Miao, Zhengyu Gong, Yuesi Wang

DOI: 10.4209/aaqr.2018.11.0397 | Accepted Manuscripts
PDF


Aerosol Pollution Characterization before Chinese New Year in Zhengzhou in 2014

Xiuli Wei , Huaqiao Gui, Jianguo Liu, Jie Zhang, Schwab James, Minguang Gao

DOI: 10.4209/aaqr.2018.06.0226 | Accepted Manuscripts
PDF


Three-Year Long Source Apportionment Study of Airborne Particles in Ulaanbaatar Using X-Ray Fluorescence and Positive Matrix Factorization

G. Gunchin , M. Manousakas, J. Osan, A.G. Karydas, K. Eleftheriadis, S. Lodoysamba, D. Shagjjamba, A. Migliori, R. Padilla-Alvarez, C. Streli, I.G. Darby

DOI: 10.4209/aaqr.2018.09.0351 | Accepted Manuscripts
PDF


Numerical Investigation on Gas-Solid Flow in a Circumfluent Cyclone Separator

Pan Zhang, Jihai Duan, Guanghui Chen, Weiwen Wang

DOI: 10.4209/aaqr.2018.05.0197 | Accepted Manuscripts
PDF


Effects of Wind Direction on the Airflow and Pollutant Dispersion inside a Long Street Canyon

Yuan-Dong Huang , Ren-Wei Hou, Ze-Yu Liu, Ye Song, Peng-Yi Cui, Chang-Nyung Kim

DOI: 10.4209/aaqr.2018.09.0344 | Accepted Manuscripts
PDF


;