OPEN ACCESS

Articles online

In Press

Sensitivity Analysis of PM2.5-Bound Total PCDD/Fs-TEQ Content: In the Case of Wuhu City, China

Weiwei Wang, Kangping Cui , Rong Zhao, Jinning Zhu , Qianli Huang, Wen-Jhy Lee

DOI: 10.4209/aaqr.2017.11.0507 | Article In Press
PDF


Gas- and Water-Phase PAHs Emitted from a Single Hydrogen-Oxygen PEM Fuel Cell

Kuo-Lin Huang , Tsung-Hsuan Tsai, Shui-Jen Chen, How-Ran Chao, Yi-Ming Kuo, Jen-Hsiung Tsai

DOI: 10.4209/aaqr.2017.10.0410 | Article In Press
PDF


Effects of Chemical Composition of PM2.5 on Visibility in a Semi-Rural City of Sichuan Basin

Yun-Chun Li , Man Shu, Steven Sai Hang Ho , Jian-Zhen Yu, Zi-Bing Yuan, Zi-Fang Liu, Xian-Xiang Wang, Xiao-Qing Zhao

DOI: 10.4209/aaqr.2017.08.0264 | Article In Press
PDF | Supplemental material


Source Apportionment of PM10 at an Urban Site of a South Asian Mega City

Imran Shahid , Muhammad Usman Alvi, Muhammad Zeeshaan Shahid, Khan Alam, Farrukh Chishtie

DOI: 10.4209/aaqr.2017.07.0237 | Article In Press
PDF | Supplemental material


Seasonal Characteristics of Black Carbon Aerosol and its Potential Source Regions in Baoji, China

Bianhong Zhou, Qiyuan Wang , Qi Zhou, Zhangquan Zhang, Gehui Wang, Ni Fang, Meijuan Li, Junji Cao

DOI: 10.4209/aaqr.2017.02.0070 | Article In Press
PDF


Spectral Properties of Black Carbon Produced during Biomass Burning

Chaithanya D. Jain , Harish S. Gadhavi, Tushar Wankhede, Kanakaraju Kallelapu, Suryasree Sudhesh, Lidiya N. Das, Rahul U. Pai, Achuthan Jayaraman

DOI: 10.4209/aaqr.2017.03.0102 | Article In Press
PDF


Estimates of Atmospheric Aerosols Adhered to the High Voltage Electric wire in the Yangtze River Delta Region of China

Jingliang Hao, Leiming Zhang, Tianliang Zhao , Song Gao, Jie Li, Yongwei Wang

DOI: 10.4209/aaqr.2017.06.0218 | Article In Press
PDF


Nano- and Submicron Particles Emission during Gas Tungsten Arc Welding (GTAW) of Steel: Differences between Automatic and Manual Process

Elena Baracchini, Carlotta Bianco, Matteo Crosera, Francesca Larese Filon, Elena Belluso, Silvana Capella, Giovanni Maina, Gianpiero Adami

DOI: 10.4209/aaqr.2017.07.0226 | Article In Press
PDF


Characterization of PM10 and PM2.5 Source Profiles of Fugitive Dust in Zhengzhou, China

Nan Jiang, Zhe Dong, Yuanqian Xu, Fei Yu, Shasha Yin, Ruiqin Zhang , Xiaoyan Tang

DOI: 10.4209/aaqr.2017.04.0132 | Article In Press
PDF | Supplemental material


Commuting in Los Angeles: Cancer and Non-Cancer Health Risks of Roadway, Light-Rail and Subway Transit Routes

Christopher Lovett, Farimah Shirmohammadi, Mohammad H. Sowlat, Constantinos Sioutas

DOI: 10.4209/aaqr.2017.09.0331 | Article In Press
PDF


PM2.5 Meets Blood: in vivo Damages and Immune Defense

Xiangyu Zhang, Jingjing Kang, Haoxuan Chen, Maosheng Yao , Jinglin Wang

DOI: 10.4209/aaqr.2017.05.0167 | Article In Press
PDF


Ground-Level NO2 in Urban Beijing: Trends, Distribution, and Effects of Emission Reduction Measures

Nianliang Cheng, Yunting Li , Feng Sun, Chen Chen, Buying Wang, Qian Li, Peng Wei, Bingfen Cheng

DOI: 10.4209/aaqr.2017.02.0092 | Article In Press
PDF


Experimental Study on Repetition Frequency of Drop/Jet Movement in Electro-Spraying of Deionized Water

Zhentao Wang , Lin Tian, Lei Xia, Jingliang Dong, Junfeng Wang, Jiyuan Tu

DOI: 10.4209/aaqr.2017.05.0174 | Article In Press
PDF


In Situ FT-IR and DFT Study of the Synergistic Effects of Cerium Presence in the Framework and the Surface in NH3-SCR

Yinming Fan, Wei Ling, Lifu Dong, Shihui Li, Chenglong Yu, Bichun Huang , Hongxia Xi

DOI: 10.4209/aaqr.2017.04.0148 | Article In Press
PDF


;